Khi muốn thay đổi thông tin trên sổ đỏ từ CMND sang CCCD cần giấy tờ gì ?

Xin hỏi, có phải thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ Giấy Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân? Trường hợp phải đính chính thông tin Căn cước công dân thì thủ tục thực hiện như thế nào?

điền mẫu 09/ĐK

Hồ sơ nộp thực hiện theo quy định tại Khoản 16 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021), gồm:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận".

BÌNH LUẬN

Không có bình luận.
Ý KIẾN CỦA BẠN
Copyright 2018 © Nhà Sài Gòn 365, Design by HoKaLife