‘Có lũ thì phù sa mới về’ Lời nhắn nhủ gan ruột từ cô Ba Huân đến doanh nhân đang nản chí, nếu bỏ cuộc thì cơ hội sẽ không đến với mình nữa


Lời nhắn nhủ gan ruột từ cô Ba Huân đến doanh nhân đang nản chí: ‘Có lũ thì phù sa mới về’, nếu bỏ cuộc thì cơ hội sẽ không đến với mình nữa
Năm…


Copyright 2018 © Nhà Sài Gòn 365, Design by HoKaLife