TP HCM XEM XÉT CHO PHÉP 3 NHÓM NHÀ XÂY SAI ĐƯỢC HỢP THỨC HÓA: Phải bảo đảm đúng và công bằng!

TP HCM XEM XÉT CHO PHÉP 3 NHÓM NHÀ XÂY SAI ĐƯỢC HỢP THỨC HÓA: Phải bảo đảm đúng và công bằng!

Nhiều người tỏ ra vui mừng nhưng cũng không ít người tỏ ra tiếc nuối khi hay tin TP…


Copyright 2018 © Nhà Sài Gòn 365, Design by HoKaLife