ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT -ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH MỤC ĐÍCH GÌ?

Đo đạc nhà đất - Đo đạc địa chính –nhằm xác định vị trí, ranh giới của lô đất thực tế, là một bộ phận cần có khi lập hồ sơ bản vẽ đo đạc đất đai. Đo đạc để: chỉnh sửa, bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính hoặc trích đo đạc thửa đất thực tế.

Phục vụ cho việc đo đạc là sổ hồng tách thửa hợp thửa, xin phép xây dựng, hoàn công,…
1. Đo đạc hiện trạng, cấm ranh mốc, cập nhật sổ hồng/ sổ đỏ.
2. Đo đạc, lập dự án phân lô tách thửa
3. Hợp thức hóa nhà đất mua bán bằng giấy tay (ra sổ hồng/ sổ đỏ).
4. Chuyển mục đích sử dụng đất (đất nông nghiệp sang đất thổ cư).
5. Tách thửa, nhập thử nhà đất (sổ hồng/ sổ đỏ).
6. Cấp lại sổ hồng bị thất lạc (bị mất).
7. Xin giấy phép xây dựng nhà ở, đất ở.
8. Hoàn công giấy tờ nhà đất và cấp giấy chứng nhận mới.
9. Hỗ trợ giới thiệu bất động sản phù hợp phong thủy của khách hàng

Hotline:0903836839 zalo      

ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH – ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT MỤC ĐÍCH GÌ?


1. Khi thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính
Thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính được tiến hành khi:
• Diện tích thửa đất bị thay đổi.
• Mục đích sử dụng đất thay đổi.
• Xuất hiện thử đất và các đối tượng chiếm đất mới.
• Thay đổi thông tin tình trạng pháp lý của thửa đất.
• Thay đổi địa danh các ghi chú trên bản đồ.
• Thay đổi ranh giới thửa đất và đối tượng sở hữu đất.
• Thay đổi điểm tọa độ địa chính, điểm độ cao quốc gia.
• Thay đổi mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp.
• Thay đổi mốc giới và hành lang an toàn công trình.

Thì việc đo đạc được tiến hành khi có một trong những yếu tố trên xuất hiện
2. Khi đo vẽ lại bản đồ địa chính
Đo đạc địa chính – đo đạc nhà đất được tiến hành khi các khu vực dù đã có bản đồ địa chính, nhưng có biến đọng cần đo vẽ lại bản đồ địa chính.
3. Khi đo đạc thành lập bản đồ địa chính bổ sung
Việc này được thực hiện đối với đơn vị hành chính cấp xã, đã có bản đồ địa chính và kể cả đã có đo vẽ khoanh bao trên bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ khép kín và đo vẽ chi tiết từng thửa đất của đơn vị hành chính.
4. Khi trích đo thử đất địa chính
Tại những nơi chưa có bản đồ địa chính, việc đo đạc địa chính riêng với ừng thửa đất nhằm phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.

CƠ SỞ ĐỂ THỰC HIỆN ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH – ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT
Việc đo đạc bản đồ địa chính đều căn cứ trên những phát sinh thực tế của người sử dụng có những thông báo, quyết định của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.
1. Những thay đổi về ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng của thửa đất thì việc đo đạc thành lập bản đồ địa chính được thực hiện:
• Có quyết định của UBND các cấp, bản án của tòa án nhân dân các cấp về việc giải quyết tranh chấp đất đai.
• Có quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDĐ hoặc thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.
• Có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan quản lý đất đai các cấp phát hiện có sai sót trong đo vẽ bản đồ địa chỉnh.
• Khi chuyển nhượng, chuyển đổi, sang tên, thừa kế có liên quan đến thay đổi ranh giới, mục đích sử dụng đất mà cơ quan có thẩm quyền đưa kết quả chỉnh lý giấy chứng nhận.
2. Mốc quy hoạch, mốc tọa độ, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được bổ sung, chỉnh lý khi cắm mốc giới trên thựa địa và có thông báo của cơ quan nhà nước có thấm quyền.
3. Việc chỉnh lý bổ sung thông tin địa danh, địa vật định hướng và các thông tin có liên quan khác do cơ quan quản lý đất đai các cấp quyết định khi phát hiện có thay đổi.
4. Mốc giới, đường địa giới hành chính trên bản đồ được bổ sung, chỉnh lý khi có quyết định thay đổi địa giới hành chính, lập đơn vị hành chính mới, đã lập hồ sơ địa giới, cắm mốc giới trên thực địa.
Khi có những phát sinh những thay đổi về đất đai và trên cơ sở có thẩm quyền của các cơ quan quản lý thì việc đo đạc địa chính – đo đạc nhà đất được thực hiện, tùy từng trường hợp việc đo đạc đáp ứng mục đích thực tế của những phát sinh đó.

CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH
1. Trước hết cần xác định mục đích đo đạc: chủ sử dụng đất phối hợp với nhân viên đo đạc để xác định nhiệm vụ đo đạc và tư vấn để chủ sử dụng cung cấp những giấy tờ có liên quan và nắm được quy trình thực hiện.
Ví dụ: Mục đích đo đạc phục vụ cho việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2. Thu thập tài liệu: Chủ sử dụng đất cung cấp cho nhân viên đo đạc các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và thửa đất như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu, CMND…( bản sao, không cần công chứng)
(Tiếp theo ví dụ trên), chủ sử dụng đất cung cấp bản sao quyền sử dụng đất và thử đất, CMND, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không cần công chứng).
3. Xác định ranh giới thửa đất thực tế và đánh dấu vị trí trên bản đồ:
• Cần xác định ranh giới mốc giới thửa đất và đánh dấu mốc cọc bê tông, cọc gỗ, vạch sơn… tại các điểm ranh và điểm chuyển hướng (điểm gãy) của ranh giới thửa đất.
• Xác định vị trí thửa đất trên bản đồ tham khảo.
• Lập bản mô tả ranh giới thử đất, ghi rõ địa chỉ các thửa đất tứ cận, việc này để bổ sung hồ sơ pháp lý cho cơ quan thẩm quyền.
4. Đo đạc hiện trường: tiến hành đo đạc bằng máy đo khoảng cách, thước hoặc máy toàn đạc điện tử, để đo các vị trí trên ranh đất chính xác nhất.
5. Đối chiếu tài liệu cũ: đối chiếu với các tài liệu cũ như: bản đồ địa chính 02, bằng khoán, tài liệu 299, và các tài liệu bản đồ địa chính mới khác.
6. Xác nhận tứ cận và chính chủ: xuất kết quả đo đạc, tập hợp tất cả các hồ sơ pháp lý và kỷ thuật thửa đất, xác nhận với chủ sử dụng để nộp hồ sơ.
7. Nộp hồ sơ: hồ sơ đã tập hợp được kiểm tra lần cuối, nếu không phát hiện sai sót thì tiến hành nộp cho cơ quan thẩm quyền và nhận giấy hẹn để nhận lại giấy quyền sử dụng đất mới.

- HỖ TRỢ PHÁP LÝ
Bằng năng lực và kinh nghiệm của CÔNG TY NHÀ SÀI GÒN 365 chúng tôi giải quyết toàn bộ các vấn đề về pháp lý của quý khách hàng,các thủ tục tách thử,hợp thửa…
• Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất,quyền sở hữa nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
• Các thủ tục hoàn công nhà đất,giải quyết các tranh chấp về đất đai.

- ĐO ĐẠT NHÀ ĐẤT - ĐO VẼ HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT.
• Bằng năng lực và kinh nghiệm của CÔNG TY NHÀ SÀI GÒN 365 chúng tôi giải quyết toàn bộ các vấn đề về pháp lý của quý khách hàng,các thủ tục tách thử,hợp thửa…
• Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất,quyền sở hữa nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
• Các thủ tục hoàn công nhà đất,giải quyết các tranh chấp về đất đai
• Lập quy hoạch phát triển các dự án đầu tư bất động sản

II LẬP QUY HOẠCH DỰ ÁN
• Bằng năng lực và kinh nghiệm của CÔNG TY NHÀ SÀI GÒN 365 chúng tôi giải quyết toàn bộ các vấn đề về pháp lý của quý khách hàng,các thủ tục tách thử,hợp thửa…
• Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất,quyền sở hữa nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
• Các thủ tục hoàn công nhà đất,giải quyết các tranh chấp về đất đai
• Lập quy hoạch phát triển các dự án đầu tư bất động sản


Câu hỏi: Gia đình tôi có một thửa đất được sử dụng ổn định từ trước năm 1980 đến nay. Thửa đất có tên trong sổ đăng ký ruộng đất lập năm 1985 với diện tích 1476 m2. Năm 1997, gia đình được cấp sổ đỏ, diện tích ghi trong sổ là 1040 m2, là đất thổ cư. Đến nay gia đình mới đo đạc lại và diện tích mới là 1602 m2. Sai số diện tích trong sổ đăng ký ruộng đất và sổ đỏ cấp năm 1997 là do phương pháp đo thủ công trước đây, thửa đất không thay đổi ranh giới so với hiện trạng ban đầu; cũng không có tranh chấp với các hộ sử dụng đất liền kề. Vậy tôi có thể xác định lại diện tích đất ở theo sổ đăng ký ruộng đất với diện tích đất ở là 1476 m2 được không? Xin chân thành cảm ơn!

(Câu hỏi được biên tập từ nội dung cuộc gọi đến tư vấn của công ty)

Xin cấp đổi Giấy chứng nhận do có chênh lệch về diên tích thửa đất
Xin cấp đổi Giấy chứng nhận do có chênh lệch về diên tích thửa đất
Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty 

Câu hỏi của bạn liên quan đến việc xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ. Dưới đây, công ty đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Thứ nhất quy định của pháp luật về cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có sự chênh lệch diện tích

Theo điểm b khoản 1 điều 100 Luật đất đai 2013: “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

…b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;…”

Dựa vào quy định trên, thì việc hộ gia đình có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 là căn cứ để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1997. Đây là một trong những căn cứ xác nhận quyền sử dụng đất của gia đình để xin cấp đổi Giấy chứng nhận.

Trường hợp diện tích thửa đất có sự chênh lệch giữa thực tế và số liệu trên giấy tờ, theo khoản 5 điều 98 Luật đất đai 2013: “5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, thì khi diện tích thửa đất có sự thay đổi diên tích mà không làm thay đổi ranh giới thửa đất; đồng thời không có tranh chấp với  những người sử dụng đất liền kề thì người sử dụng đất được xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo số liệu đo đạc thực tế. Do đó, với trường hợp của gia đình bạn, khi xin cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành đo đạc diện tích đất thực tế và sử dụng số liệu đo đạc lại đó làm thông tin cấp lại Giấy chứng nhận.

Thứ hai, trình tự, thủ tục xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013, thì việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện khi đo đang xác định lại diện tích, kích thước thửa đất. Theo thông tin bạn cung cấp, thì diện tích đất không có sự thay đổi, đồng thời cũng không xảy ra tranh chấp với các chủ sử dụng đất liền kề, do đó, gia đình có thể thực hiện thủ tục xin cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ mà người thực hiện thủ tục cần chuẩn bị gồm các loại giấy tờ sau:

Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên, người thực hiên thủ tục sẽ nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tai Bộ phận một cửa sẽ trao phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người thực hiện thủ tục hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Khi nhận được hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị đối với lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
Chuẩn bị hồ sơ chuyển cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận;
Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời gửi thông tin cho cơ quan thuế, thông báo nghĩa vụ tài chính cho người thực hiện thủ tục (nếu có).
Bước 4: Trả kết quả

Người thực hiện thủ tục mang theo phiếu hẹn trả kết quả đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để lấy kết quả.

Căn cứ pháp lý
–     Luật đất đai 2013;

–     Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013;

–     Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

Trên đây là những ý kiến tư vấn của công ty về việc Xin cấp đổi Giấy chứng nhận do có chênh lệch về diện tích thửa đất. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với hotline :0903836839 tư vấn thủ tục hành chính, pháp lý. Để được tư vấn các dịch vụ cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký biến động đất đai…, Quý khách hàng vui lòng kết nói tới số hotline: 0944165365, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Luật Đất Đai NHà Sài Gòn 365.
Add: 429/53 Chiến Lược,Phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP. HCM. 
Hotline: 0903836839 
Email: ngochai.bds@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Không có bình luận.
Ý KIẾN CỦA BẠN
Copyright 2018 © Nhà Sài Gòn 365, Design by HoKaLife